X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل

اباعبدالله الحسین 41 تا .. تکرار


اباعبدالله الحسین 41 تا


اباعبدالله الحسین (ع)-41


اَلغَناءُقِلَّه اَمانیکَ وَالرِضابِمایَکفیک .


بی نیازی دراندک بودن آرزوهای تو

وخرسندبودن تست به آنچه ترابس باشد.


Independence lies in limiting your desires
and being content with that which suffices you

روزی که به آرزو نباشی پابنــــــــــــــــــــــــــد


باآنچه به دست تست باشی خرسنــــــــد


والاوبزرگواری وقدرتمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد


چون نیســــــــــــــــــت ترابه بی نیازی مانند.

=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائرمشاعره 14


مشاعره 14

هردلی ازابتلای حشر شود خون

جزدل زاری که مبتلای حسین است

صغیراصفهانی

=

تاگلوی گل دمادم پاره شد

عشق دردشت بلا آواره شد

بیرانوند

=

دردم ز کودکی ست که با روی همچوماه

ازخیمه شد به یاری آن شاه بی سپاه

وصال  شیرازی

=

هرقطره اش , هزارپیام است خون ما

درمقدم تواین همه اعجاز می کنیم

غیاث آبادی

=

مردم فغان ونوحه برای خداکنند

یارب که درگذشته که صاحب عزاخداست

وقارشیرازی

=

تانگردد چشم غیرت شرمگین

تیرراگفتا که بر چشمم نشین

حسین اسرافیلی

=

نوبهاراست جهان زاروچمن خوارچراست

عیدشد سینه پراندوه ودل افکارچراست

وصال شیرازی

=

تاوان مستی همچواشترباز راندم

بامیثم ازمعراج دار آوازخواندم

علی معلم

=

مردی سوارآب , به دریاسلام کرد

باران نیزه بود که اوراجواب داد

عباسعلی اویسی

=

درسینه تاب صبر از این ماجرانداشت

دل خون شد وزدیده برون رفت لاجرم

عاشق اصفهانی

=

گردآوری : م.الف زائرمشاعره عاشورائی 13


مشاعره عاشورائی 13

کاش آن زمان که گشت روان کاروان غم

ملک وجود رابه عدم  رهنمون شدی

مختشم کاشانی

=

یالهای سرخ وتنهائی به خون غلطیده است

یادگاراسب های بی رکاب ازنیزه ها

سعید بیابانکی

=

آه ای شهید ! ازافق یک نگاه تو

تابنده است تابه ابد آسمان عشق

غلامی سرای

=

قاصدابهرخدا غصه او راست بگو

آنچه بگذشت براو بی کم وبی کاست بگو

وصال شیرازی

=

وان روز که بابیرقی ازیک سربی تن

تاشام شدی قافله سالار شهیدان

حسین منزوی

=

نوای غم کودکان سرگرفت

زمین وزمان جمله درتب نشست

حمید کریمی

=

تاکنی سیراب  نخل دین تودادی تشنه جان

من هم ازاشک بصر این دشت رادریاکنم

علی انسانی

=

مرام شیعه درخون ریشه دارد

نگهداری زخط خون  چنین است

جوادمحدثی

=

تاکه مامور شدم علقمه رافتح کنم

آیت قهربیان شد زلب شمشیرم

حسان

=

مراعشق حسین دیوانه کرده

تهی قلب من ازبیگانه کرده

علی انسانی

=

گردآوری : م.الف زائر

مشاعره عاشورانی 12


مشاعره عاشورائی 12

نم در جگر نهشت زبس تشنگی , ولی

ازخونشان رساند درآن دشت نم به هم

عاشق اصفهانی

=

ماه محرم است ویاروز رستخیز

کاین سان خروش وولوله درماسوا بود

طوطی همدانی

=

درخارو غنجه قامت گلبن به چشم عقل

تیروسنان به پیکر سبط پیامبراست

وصال شیرا زی

=

تاتو ازجای نخیزی ونگیری دستم

زین سراای گل افسرده ی پژمان نروم

حسان

=

مبین اکنون که من محمل نشین آیم گه رفتن

مکان براشتران بی عماری کردم ورفتم

موید

=

مجروح خیره گشته , ایام تیره گشته

بدخواه چیره گشته , بی رحم وبی محابا

کسائی

=

آه از حسین و داغ فزون ازشماره اش

وان دردها که کس نتوانست چاره اش

ادیب الملک فراهانی

=

شدکشته آن که حجت حق بد به روزگار

کاوضاع روزگار پریشان ودرهم است

صبا

=

تاعمودقامتش بر خون تپید

برافق خورشید خط خون کشید

حسین اسرافیلی

=

درداکه بود شط فراتت به پیش چشم

توزارخشک لب شدی ازتشنگی هلاک

وقارشیرازی

=

گردآور ی: م.الف ز ائراباعبدالله الحسین ع - 41 تا 60


اباعبدالله الحسین

41تا60


اباعبدالله الحسین (ع)-60


اِنَّ اَعفَی النّاسِ مَن عَفی عَن قُدرَه .

باگذشت ترین مردم کسی است که دارای قدرت

انتقام باشد ولی عفو کند .

He is most merciful who forgives despite being

able to take revenge,.

بخشایش آن کسی بود ازهمه بیش

کانروز که دست یافت بردشمن خویش

بااینکه به انتقام قـــــــــــــــادر باشــــد

مردانه طریق عفو گیرد درپیـــــــــــــش.
=

اباعبدالله الحسین (ع)-59


اِنَّ اَجوَدالنّاسِ مَن اَعطی مَن لایَرجوُهُ .

بخشنده ترین مردم آنست که درحق کسی

بخشش می کندکه به سوی وی دست امید

درازنکرده است.


He is most liberal who is generous towards one who has not

asked for anything of him,.


زان پیش که مفلسی کـــــــند عرض نیاز

آن به که کنی دست پی بخشــــــش باز

بخشنده ترازهمه ست آنکو زروســـــــیم

بخشدبهکسی که دست وی نیست دراز.

=

اباعبدالله الحسین (ع)-58

اِنَّ اللهَ قادِر اَن یُغیِّرماقَدتَری وَکُلّ یَوم هُوَ فی شَان

خداوند می تواند آنچه راکه می بینی دگرگون سازد و

اوست که هرروز سرنوشتی برای جهان بوجود می

اورد.

God can change everything you see and

predestine every day a new fate for world.

بس دشواری که لطف حق آسان کرد

بس آبادی که قهر او ویران کــــــــــرد

هرروز خدا ز پرده بیـــــــــــــــــرون آرد

بس نقش که پیش بینی اش نتوان کرد.
=

اباعبدالله الحسین (ع)-57

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت .

==

اِنَّ اللهَ تَبارَک وَتَعالی لایَخدَعُ مِن جَنَه وَلایُنالُ ما عِندَهُ

اِلّابِطاعَتِهِ .

خداوند بزرگ به نام بهشت کسی رافریب نمی دهد

وازآنچه نزدخود داری کسی رابهره ای نمی رساند

مگر به پاداش فرمانبر داری .

God does not deceive men in the name of

paradise and does not reward them but for their

own worthiness

این نام بهشت نیست ازبهر فریب

تاآن که عبادت کنی و صبر شکیب

جزازره طاعتی که امروز کنــــــــــی

فردانتوان زنعمتش برد نصیـــــــــب

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م. الف زائر

==

اباعبدالله الحسین (ع)- 56


اِنَّ الدُنیادارُفَناء وَزَوال . مُتَغَیِره بِاهلِها مِن حال .

جهان خانه نیستی وفناست وبرای

اهل جهان هرزمان ازحالی به حالی دیگر برمی گردد.


The world is a house of transience , always

changing from one condition to another and is

never constant or permanent.دنیامتغیراســــــــــــــــت ودرهرنظری

پیش توکند جــــــــــلوه به رنگ دگری

گیتی است سرای هستی بی ثمری

وزآن سوی نیستی گشاده است دری .

=

ترجمه شعری و انگلیسی

ابوالقاسم حالت .

=

گردآوری : م.الف زائر


اباعبدالله الحسین (ع)- 55

اِنّ الدّنیا تَغَیّرَت وَتَنَکَرّت , وَاَدبَرَمَعروفُهاوَاستَمَرّت

حَذّاءَ وَلَم یَبقَ مِنها اِلاصَبابِهُُ کَصَباتهِ الاِناء

جهان دگرگون شده و به حال زشت وناخوشی درآمده است , خوبی ازآن روی

برتافته است , عمر به تندی می گذرد,ازآن جزاندکی باقی نمانده , مانند آبی که

درته ظرفی باقی می ماند


.
The world has changed and become an unpleasant

place ; its goodness has turned into ugliness vice ;

so I am glad that life passes fast and but a little is

left of it just like a little water in a vessel.


دنیامتغیراست ودرهرنظری

پیش توکند جلوه به رنگ دگری

گیتی است سرای هستی بی ثمری

وزان سوی نیستی گشاده است دری

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


اباعبدالله الحسین (ع)- 54

اِنّ اَبی حَدّثَنی عَن رَسولِ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَیهِ وَآلِه :

" اِنّ الدّنیا سِجنُ المومِنِ وِجَنَهُ الکافِروَالمَوتُ جِسرُهُولاء اِلی

جِنانِهِم وَجِسرُهُولاءاِلی جَحیمِِهم .


Truly this world is like prison for the believer and

paradise for the infidel," said my father who had

heard those words from prophet. "and death is like

abridge over which a believer passes to Heaven and

an infidel to Hell.


پیغمبرگفت :گشته دنیا به یقین

چون دوزخ دینداروبهشت بی دین

وزروی پل مرگ رود هرکافر

دردوزخ و , دینداربه فردوس برین

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر


اباعبدالله الحسین (ع)- 53


اِمامُُ دَعی اِلیَ اللهِ فَاَجابوهُ اِلَیهِ , وَاِمامُُ دَعی اِلیَ الضّلالَهِ

فَاجابوهُ اِلَیها, هُولاءفِی الجِنَّهِ وهُولاءِفِی النّار.


پیشوائی مردم رابه سوی خداوند می خواند وگروهی دعوتش

رامی پذیرند,پیشوائی نیزمردم رابه گمراهی می کشدوگروهی

به او می گرایند,آنان به بهشت می روند واینان به دوزخ .


There are two kinds of leaders ; one who invites people to

worship God and one leads them astray; those who obey the

former will be Heaven and those who follow the latter will go

Hell.


این راهبراست سوی یزدان کریم

وان راهنماست درره دیو رجیم

جمعی پی آن روند وجمعی پی این

آنان به جنان روند واینان به جحیم

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

اباعبدالله الحسین (ع)..52


اَلوَفاءُمُرُوَّه .

وفای به عهد مردانگی است .

شادآنکه رفیق یکدل و همدرداست

هرعهدکه کرده است بجا آوردست

زآنجاکه نشان رادمردی است وفـــا

هرکس که وفا نیست دراو نامرداست.

اباعبدالله الحسین (ع)-51


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت .

==

اَلمَوتُ فی عِزّخَیرمِنَ الحَیوه فِی ذل .

مرگ درعزت بهتر اززندگی به خواری است .

An honorable death is better than a

contemptible life

درپیش کسی که مردهمت باشد

مردن بهترزننگ خفت باشــــــــــد

مرگی که قرین فخزوعزت باشد

اززیستنی به که به ذلت باشد .

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م .الف زائر

اباعبدالله الحسین (ع)-50


اَلمَعونــَـــــــهَ صَداقـَـــــه .

کمک کردن دوستی می آورد

Assistance breeds friendship.

آنکس که نمی خورد غم کارکسی

نه دوست بدست آردو نه همنفسی

وآنکس که مددگر است ویاریگر خلق

ازدوستی خلق برد بهره بســـــــی .

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت.

اباعبدالله الحسین (ع)-49


اَللهُ یوجِدُ المَفقودَ وَیُفقِدالَموُجُود .

خداوند تواناست که آنچه راگم شده

پیداکند وهرچه راکه پیداست گم کند.

God is Almighty for He can recover whatever is

lost and cause to be lost whatever has been

found..

هرنقش که پیـــــش دیده ما باشد

ازخامه ایزد توانـــــــــــــــــــا باشد

پیداکند آنچه راکه گم گردیده است

پنهان کنـــــــد آنچه راکه پیداباشد .

-

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت .

=

گردآوری : م.الف زائر

=

اباعبدالله الحسین (ع)- 48

اَلّلهُمّ اِنّی اَحمَدُکَ عَلی اَن اَکرَمتَنابِالنّبُوّهِ وَعَلّمتَنَاالقُرانَ وَفَقّهتَنافِی الدّین

وَجَعَلتَ لَنا اَسماعاََوَاَبصاراََوَاَفئَدهََ فَاجعَلنالَکَ مِن الشّاکِرین .

خداوندا تراسپاس می گویم که بافرستادن یپامبرخود درباره ما بزرگواری

فرمودی وماراقرآن آموختی ودردینداری هوشیارساختی . برای ما چشم ها

وگوشها ودلهائی قراردادی پس مارانیز درردیف سپاسگزاران خود قرارده .

O God , O praise thee who hast honored us by prophet , taught

us the koran , enlightened us in matters of religion , given us

ears , eyes and hearts , so , make us capable of thanking yo for

these blessings .


تسبیح تو گویم که مرا جان دادی

پیغمبرودین دادی وقران دادی

مارازپی شکر زبان نیز بده

آنگونه که چشم وگوش وایمان دادی

=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=


گردآوری : م.الف زائر


==

اباعبدالله الحسین (ع) - 47
اَلّلهُمّ اَنتَ ثِقَتی فی کُلِ کَربِِ ,کَم مِن کَربِِ یَضعُفُ فیهِ الفوادُ وَتَقِلّ فیهِ الحیلَهُ وَیَخذُلُ

فیهِ الصّدیقُ وَ یَشمَتُ فیهِ العَدوّ, اَنزَلتُه بِکَ وَشَکرتُهُ اِلَیکَ رَغبَهََ اِلَیکَ عَمّن سِواک , فَفَرّجتَهُ

عَنّی وَکَشَفتَهُ , فَانتَ لی فی کُلِّ اَمرِِ نَزَلَ بی ثِقَهُُ وَعُدّهُُ .


خداوندا درهرسختی واندوهی توپشت وپناه منی ,بسادشواری ک درآن دل ناتوان می گردد و

تدبیرسودی نمی دهد ,دوست به خواری می افتد ودشمن شاد می گردد ,من این دشواری را

پیش تو آوردم ونزدتوشکوه کردم ,ازغیر توچشم پوشیدم وبه تودل

بستم , توگرهازکارم گشودی واندوهم راازبین بردی .پس درهر کاری که برایم پیش آید تو تکیه گاه

من وتووسیله سازمنی .


O God you are my haven in every affection when often the
heart flatters and wisdom is of no avail when friends are

disgraced and foes rejoice. To You I complain of my affliction

and to You I look for succor, turning away from all others

You have been of help to me tiding over obstacles before this

; and so , in You I take my refuge and to You I look for means

of present relief


درهرسختی که بسته گردد راهم

هرجاکه دچارفتنه ای جانکاهم

ازعجزخودوضعف کسان آگاهم

تنهازتوای خدا مدد می خواهم =ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت
=

گردآوری : م.الف زائر


=
اباعبدالله الحسین (ع)- 46


اَلّلهُمَ اَنتَ رَجائی فی کُلِّ شِدّه .اَنتَ وَلیُّ کُلّ

نِعمَه وَصاحِبُ کُلُِحَسَنَه وَمُنتهَی کُلِ رَغبَه .

خداوندا . تودرهرسختی امید منی . توخداوند

هرنعمت وخداوند هرنیکوئی وغایت هرآرزو هستی .

O God , You are my hope in every moments of distress

and the guardian of my blessings , You are the lord

of every virtue and the one to

whom our hearts aspire.
هردرد مرا توای خدا درمانــــــــــی

درهرسختی مر اتو پشتیبانـــــــــی

تونعمت ونیکوئی جاویدانــــــــــی

توغایت آرزوی هر انسانــــــــــــــی.

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری :م.الف زائر


اباعبدالله الحسین (ع)-45اَلعُلوُّ وَرطـَـــــــــــه.

زیاده روی گرداب هلاکت است .

Extravagance is an abyss of destruction.

افراط به خلق عرصه راسازد تنگ

تفریط کند کمیت عشرت رالنـــگ

پای ازره اعتــــــــــدال بیرون مگذار

نه رومی روم باش نه زنگی زنگ .

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر

اباعبد الله الحسین (ع)-44


اَلعَملُ تَجرِبَه

کارکردن تجربه اندوختن است

Action means experience.

دل هرکه به کارداد کارآموزد

باسعی وعمل چراغ عیش افروزد

هرچندکه بیشتر کسی کارکند

اوتجربه نیز بیشتر آمــــــــــــوزد.

=


ترجمه شعر ی وانگلیسی

ابوالقاسم حالت .

==
اباعبدالله الحسین (ع)-43


اَلقُنُوعُ راحَهُ الاَبدان.

قناعت آسایش تن است .

Contentment is comfort of bodies.

خودرابه عذاب آزمندی مفکن

ازحرص به هرراه خطاگام مزن

باآنچه بدست آوری قانع باش

زیراکه قناعت است آسایش تن .

=

ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت .

=
اباعبد الله الحسین (ع)-42

اَلفَقرُ الطّمَعُ وَشِدّهُ القُنوط

Poverty is cupidity and despair.

آن فقر حقیقی است که ازغایت آز

کس دربراین وآن کند عرض نیــــــاز

نومید مشو زخالق بنده نــــــــــواز

سازدسوی خلق دست امید دراز.

-


ترجمه شعری وانگلیسی

ابوالقاسم حالت .


=
اباعبدالله الحسین (ع)-41


اَلغَناءُقِلَّه اَمانیکَ وَالرِضابِمایَکفیک .بی نیازی دراندک بودن آرزوهای تو


وخرسندبودن تست به آنچه ترابس باشد.

Independence lies in limiting your desires

and being content with that which suffices you.

روزی که به آرزو نباشی پابنــــــــــــــــــــــــــد


باآنچه به دست تست باشی خرسنــــــــد


والاوبزرگواری وقدرتمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد


چون نیســــــــــــــــــت ترابه بی نیازی مانند.

=

ترجمه شعری وانگلیسی


ابوالقاسم حالت

=

گردآوری : م.الف زائر
   1       2       3       4       5       ...       300      >>