سوره نحل - آیه 6 6سوره نحل -آیه 66

إِنَّ لَکُمْ فِی الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِیکُمْ مِمَّا فِی بُطُونِهِ مِنْ بَیْنِ

فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِینَ ﴿۶۶﴾


 و بی تردید برای شما در دام ها عبرتی است، [عبرت در اینکه] از درون شکم آنان از میان علف های

هضم شده وخون، شیری خالص و گوارا به شما می نوشانیم که برای نوشندگان گواراست.


گردآوری : م .الف زائر