کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره679


مولا علی ع


679 «کُلُّ شَی‏ءِِ یَنقُصُ عَلى الإِنفاقِ اِلّا العِلمَ»


 سواى دانش هر چیز به دادن کم مى‏ شود


ز انفاق هر چیز گردد تمام

نه گر گنج باشد، بیارد دوام‏

 ولى گر ز عالم شوى بهره‏ور

 ز تعلیم علمش شود بیشتر

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م.الف زائر