کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره727مولاعلی ع


727 «لَن یَحصُلَ الأَجرُ حَتّى یُتَجَرَّعَ الصَّبرُ»


 هرگز اجر حاصل نمى ‏شود مگر با

بکام کشیدن 
جرعه ‏هاى تلخ شربت صبر

 

نخواهى رسیدن باجر و ثواب،

نخواهى تو رستن ز رنج و عذاب،

 مگر باده صبر را سرکشى‏

 نباشى ز تقدیر در سر کشى‏
=
 کتاب هزارگوهر
سیدعطاء الله مجدی
=
گرد آوری : م . الف زائر