کتاب هزارگوهر کلمات گهربار مولاعلی ع - حدیث شماره728


مولا علی ع


728 «لَن یَزِلَّ العَبدُ حَتّى یَغلِبَ شَکُّهُ یَقینَهُ»


 بنده هیچ گاه نلغزد، مگر وقتى شکّش

بر یقینش بچربد


چو غالب شود شکّ کس بر یقین

برون آردش از ره حقّ و دین‏

 دهد جمله طاعات او را بباد


 یقین تو هرگز بدین سان مباد

=

کتاب هزارگوهر

سیدعطاء الله مجدی

=

گردآوری : م .الف زائر