X
تبلیغات
زولا

کتاب هزارگوهر- حدیث 871


مولاعلی ع871 «مَن عَرَفَ کَفَّ» 


هر کس عارف باشد از چیزهاى حرام و کارهاى

 بیهوده باز ایستد    چو باشد کسى اهل فهم و تمیز


    مر او را ز دانش بود بهره نیز


 بپرهیزد او از بد و از حرام‏


 بهر کار نیکو کند اهتمام‏

=

 کتاب هزارگوهر

سیدعطا ء الله مجدی

=

گردآوری : م. الف زائر